Op de hoogte blijven? Meld u aan op onze whatsapp service (0226-341863) |

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren zonder enige tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om de Vereniging Islamitische Cultuur Langedijk op een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal andere vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Vereniging islamitische Cultuur Langedijk.

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap in Langedijk en omstreken te behartigen zowel intern en extern. Wij streven er naar om open en transparant te zijn en we willen ons dienstbaar opstellen voor onze achterban. Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen zij te allen tijde het bestuur aanspreken. De bestuursleden kunnen persoonlijk benaderd worden of via onze email (contactformulier).

Dit zijn onze bestuursleden:

• Mohamed El Fakiri (Voorzitter)
• Mbark Oumrebte (Penningmeester)
• Imad El Bouazzati (Secretaris)
• Mohamed Ait Kassi (Tweede Penningmeester)

Het Beloningsbeleid
Er is geen Beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden zonder beloning uitgevoerd door alle bestuursleden.

Actuele beleidsplan
Het bestuur heeft doelen voor ogen die zij graag op middellange termijn gerealiseerd willen hebben, onder andere:

• Het enthousiasmeren van meerdere vrijwilligers binnen de vereniging
• Binnen de gemeente Langedijk en omgeving de moskee onderdeel te laten uitmaken van de samenleving
• In samenwerking met lokale sociaal-maatschappelijke instellingen die verbinding vastliggen.
• De integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijk en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Copyright 2021, Moskee Langedijk