Op de hoogte blijven? Meld u aan op onze whatsapp service (0226-341863) |

Activiteiten

Religieuze activiteiten

1. Gebeden
Dagelijks 5 keer per dag is de moskee open voor het gebed. Hierin wordt in ca. 30 minuten een gezamenlijk gebed verzorgd. Tijdens de vrijdagspreek is het hier het drukst.

2. Vrijdagspreek.
Een keer per week wordt het vrijdagsgebed georganiseerd waarbij er een vrijdagspreek wordt verzorgd. Deze vrijdagspreek is in zowel het Arabisch als in het Nederlands. Het Nederlands wordt verzorgd door een van de vrijwilligers binnen de gemeenschap. Tijdens de vrijdagspreek wordt er naast religieuze thema’s ook maatschappelijke thema’s besproken. Dit wordt door een imam die bekend is met de omgeving ingebracht.

3. Feestelijke gebedsdiensten
Twee keer per jaar worden er feestelijke gebedsdiensten. Dit zijn Aid Al Fitr (ook bekend als
het Suikerfeest) en Aid Al Adha (het offerfeest) Tijdens deze gebedsdiensten is de opkomst massaal en zien we dat de moskee vol zit met elke moslim in de omgeving.

4. Dodengebed
Na het overlijden van een dierbare in de moskee wordt er een gebed georganiseerd waarin er een laatste eer wordt betoond aan de overledenen. Het is tevens een moment voor anderen om de familie te condoleren en om extra smeekbedes voor de overledene te
verrichten.

5. Lezingen
Er worden dikwijls lezingen georganiseerd. Hier wordt een religieus onderwerp nader toegelicht. Het bestuur heeft hierin een toetsende rol en ziet toe op de inhoud van het
geagendeerde onderwerp. De onderwerpen van de lezing variëren erg en zijn mogelijk afhankelijk van een thema. Tijdens de speciale maand Ramadan wordt de frequentie van de
lezingen verhoogt.

Maatschappelijke activiteiten

1. Onderwijs
Een belangrijk speerpunt van onze Vereniging op het gebied van onderwijs is het geven van lessen Arabisch en Koran voor kinderen/jongeren/ouderen. Daarnaast hebben we ook
wekelijks islamitische lessen in Nederlands voor de jongeren.

2. Huiswerkbegeleiding
Ook biedt de Moskee een keer in de week huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de
basisscholen maar ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij leerlingen in het basisonderwijs ligt vooral de nadruk op het oefenen van de Entree- en Cito toetsen. Bij leerlingen in het voorgezet onderwijs wordt vooral ondersteund en begeleid bij het plannen en zelfstandig werken aan huiswerk.

3. Wekelijkse Lezingen
Er zijn veel lezingen georganiseerd ook tijdens de maand Ramadan. De lezingen zijn zowel in
het Arabisch en het Nederlands. Per lezing en bij elke gastpreker Keurt het bestuur het onderwerp van de betreffende lezing. De onderwerpen van de lezingen kunnen variëren.

4. Interactieve bijeenkomsten
Informatiebijeenkomsten In het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden
om onze nieuwbouw plannen en doelen van de vereniging te kunnen toelichten. Deze bijeenkomsten waren ook bedoeld om mensen alsnog over de streep te trekken om te doneren voor de realisatie van ons nieuw moskeegebouw.

5. Rondleidingen voor scholen en specifieke groepen
In het afgelopen jaar hebben we verschillende groepen/scholen/instellingen maar ook studenten over de vloer gehad die graag een rondleiding in de moskee wilden hebben of mensen die geïnteresseerd waren in de islam en graag met een moslim wilden praten. Op onze site staat een item voor het aanvragen van een rondleiding. Ook hebben we afgelopen jaar onze deur open gehouden voor de bewoners van Langedijk en iedereen die graag een bezoek wil brengen aan de moskee. Tijdens een rondleiding wordt de moskee laten zien. Daarnaast wordt er aangegeven wat er voor activiteiten plaatsvinden en is er de mogelijkheid tot het
stellen van religieuze vragen. Naar mogelijkheid van de vrijwilliger wordt er dan geantwoord.

Copyright 2021, Moskee Langedijk