Eerdere adviezen m.b.t. vrijdaggebed herzien |
Lift wordt in Januari 2021 geplaatst In Sha Allah |
Alle activiteiten zijn i.v.m. corona afgelast tot nader order (m.u.v. dagelijks gebed en dodengebed) |

Gebedstijden

Copyright 2020, Moskee Langedijk